กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพิธีประกาศรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2559

กิจกรรม

2016-09-15

ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และคุณชัยวัฒน์ สมรส นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีประกาศรงวัลช่อสะอาดสำหรับบุคคล/องค์กร ที่มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2559 จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.

ปฏิทิน