กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559 "Anti-Corruption Collaboration" กรรมโกงแบบไหน..ใครสนอง?

กิจกรรม

2016-09-15

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559 "Anti-Corruption Collaboration" กรรมโกงแบบไหน..ใครสนอง? เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันปี 59 ภายใต้แนวคิด”กรรมสนองโกง” ในวันที่ 11 กันยายน 2559 ณ ท้องสนามหลวง

ปฏิทิน