กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ๒ ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรม

2016-09-30

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี ระหว่างวันที่ 28 - 29 กันยายน 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสดุดีในพระเกียรติคุณที่ได้ทรงปฏิบัติด้วยความเสียสละ ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงประชาชาวไทย อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

 

 

ปฏิทิน