กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สวนดุสิตบริจาคโลหิต ทำความดีถวายแผ่นดิน

กิจกรรม

2016-09-30

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการรับบริจาคโลหิต ทำความดีถวายแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวนผู้มาบริจาคโลหิต ๑๙๐ คน ปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค ๑๕๘ ยูนิต ๗๑,๑๐๐ ซีซี 

ปฏิทิน